Pulmalelujen luokittelu

PULMA ELI PUZZLE on ongelma , jonka tarkoituksena on koetella oivalluskykyä ja/tai kärsivällisyyttä.

MEKAANILLINEN ARVOITUS (MECHANICAL PUZZLE) eli pulmalelu on esine tällaisen ongelman toteuttamiseksi.

PULMALELU on yhdestä tai useammasta osasta koostuva esine , jossa piilee yleensä yhdelle henkilölle kerrallaan ratkaistavaksi tarkoitettu ongelma. Ratkaisemisessa tarvitaan johdonmukaista ajattelua, päättelyä, oivallusta, kärsivällisyyttä ja jopa onnea sekä tarvittaessa näppäryyttä ja kätevyyttä tutkittaessa esinettä käsissä pitäen.

LUOKITTELU

Pulmalelujen luokittelu ja ryhmittely on tuottanut vaivaa monelle harrastajalle. Amerikkalainen Jerry Slocum esitti ensimmäisenä kymmenluokkaisen jaon, jota sittemmin on täydennetty 14 pääryhmään. Kaikkiaan luokittelussa on alaryhmiä yli 100. Se on siis pulmakeräilijöiden ja -harrastajien käyttämä ryhmittely, jonka mukaan on helpompi puhua siitä, mikä jonkun esineen periaate on.

 1. INT Lukkiutuvat pulmat (Interlocking puzzles)
  • Yksi, useampi tai kaikki osat yhdessä pitävät pulman koossa
  • Pulmat ovat kolmiulotteisia (3D)
  • Esim. Pirunnyrkit, monitahokasmallit ja lukittuvat kuutiot
 2. JIG Palapelit (Jigsaw puzzles)
  • Leikkaamalla tai stanssaamalla yhdestä kappaleesta tehtyjä
  • Yleensä kaksiulotteisia (2D)
 3. ASS Koottavat pulmat (Assembly puzzles)
  • Esineet eivät lukkiudu
  • Esineet kootaan vapaassa järjestyksessä
  • Vaativat yleensä säiliön pysyäkseen koossa.
  • Esim. Kaksiulotteisia pulmia: Tangram-merkit ja Anchor-puzzles. Kolmiulotteisia pulmia: erilaiset kuution pakkaustehtävät.
 4. PAT Kuviotehtävät ( Pattern puzzles)
  • Palat yhdistetään sivuilta, kulmilta, tahoilta jne.
  • Yhdistävä tekijä voi olla esim. väri, muoto, teksti, magneetti jne.
 5. OPN Avausongelmat (Opening puzzles)
  • Tehtävänä on avata, irrottaa tai purkaa esine
  • Ongelman mekanismi pyritään katkemään
  • Esim. Pulmarasiat ja pulmalukot kuuluvat tähän luokkaan.
 6. TAN Sotkun selvittäminen (Tanglement puzzles)
  • Tehtävänä on yleensä irrottaa pulmasta joku osa myös joko liittää yhteen tai avata
  • Irrotettavat osat ovat joustavia ja liikkeissään vapaita
  • Esim. erilaiset rautalanka- ja naruongelmat
 7. RTF Reitin etsintä (Routefinding puzzles)
  • Tehtävänä on löytää oikea reitti
  • Tähän ryhmään kuuluvat mm. kolmiulotteiset labyrintit
 8. SEQ Siirtosarjatehtävät (Sequental movement puzzles)
  • Siirrot ovat riippuvaisia edellisistä siirroista
  • Esim. Rubikin kuutio ja sen muunnelmat lienevät tunnetuin ryhmä, mutta unohtaa ei voi myöskään vanhoja liukupalapelejä.
 9. FOL Taivuttelutehtävät (Folding & Hinged puzzles)
  • Osat eivät yleensä irtoa toisistaan
  • Tehtävä toteutetaan taivuttelemalla ja kääntelemällä pulmaa.
  • Esim. Rubikin levy
 10. DEX Kuljetus- ja kärsivällisyystehtävät ( Dexterity puzzles )
  • Manuaalista tai muuta fyysistä taitoa vaativia
  • Onnistuvat joskus onnella, yleensä sitkeällä yrittämisellä
  • Ei tarvita yleensä mitään erityistä oivallusta
  • Esim. "Glass-top" rasiat
 11. JUG Pulmakannut ja -astiat ( Jugs and Vessels)
  • Mekaaninen ongelma vaikeuttaa täyttämistä, tyhjentämistä tai käyttöä.
  • Esim. Pulmamukit ja -kannut
 12. OTH Muut mekaaniset ongelmat ja esineet
  • Näitä on vaikea luokitella mihinkään edellisistä ryhmistä tai muodostaa niistä suurempia omia alaluokkiaan.
 13. AMB Moniselitteiset kuvat, ongelmalliset/"mahdottomat" esineet (Ammbiguous Pictures & Puzzling Objects)
  • Mahdottomilta tai ainakin kaksiselitteisiltä tuntuvat esineet
  • Esim. Puzzle-kortit, pullojen sisään rakennetut esineet, joitten tarkoitus on ratkaista, miten ne on tehty.
 14. EPH Raja-alueen keräilykohteet ( Non Puzzles but Related Ephemera )
  • Esineitä ja aineistoa, joita monet keräilijät liittävät kokoelmaansa.

Luokittelu on siis varsin kattava. Näyttelyssä on esineitä lähes kaikista pääryhmistä ja lukuisista alaryhmistä. Oman kiinnostukseni perusteella näyttely painottuu lukkiutuviin pulmiin ja niiden lukuisiin muunnelmiin, joita kutsutaan pirunnyrkeiksi. Kuitenkaan mukana ei juuri ole ns. tavallista pirunnyrkkiä. Toinen erittäin merkittävä osa ovat erilaiset pulmarasiat, jotka kaikki ovat Japanista. Lähes kaikki puutyöt ovat korkealaatuista ja äärimmilleen viimeisteltyä käsityötä, joita voi pitää esillä vaikka taideteoksina. S.Coffin ryhtyikin aikanaan lähettämään polyhedral-puzzlensa irtopaloina, koska niitä koottuna pidettiin koriste-esineinä. Käsityötaidon huippuna pidän Allan Boardmanin tekemiä mini- ja varsinkin mikro-pulmia. Mikro-pulmassa puu lienee mekaanisesti jalostettu arvokkaimpaan muotoonsa - sen hinta on 175$. Voit itse laskea kuutiohinnan.

Kuten jo esipuheessa totesin, on Suomessakin pulmaharrastajia ja jopa - valmistajia. Yhdessä vitriinissä esittelen näiden uskalikkojen töitä, koska mielestäni kotimainen puu on erittäin hyvä materiaali myös pulmien valmistamiseen ja meillä löytyy myös ammattitaitoa. Suomessa on myös kansainvälisesti arvostettuja pulmien suunnittelijoita, joiden ideoita on samassa vitriinissä. Toivottavasti näyttelyni lisää kiinnostusta näihin mekaanillisiin arvoituksiin ja siten edesauttaa pulmavalmistuksen kehittymistä Suomessa.

Näyttelyssä ei ole esillä alaa koskevaa kirjallisuutta. Noin 1000 kirjaa sisältävä, erilaisia matemaattisia ja mekaanillisia arvoituksia käsittelevien kirjojeni luettelo on nähtävissä osana näitä sivuja.

Minulta kysytään aika usein, mistä voi saada tällaisista esineistä tietoa. Mistä niitä on muuten saatavissa. Sähköiset yhteydet tuntuvat lisänneen tällaisia kyselyjä, joten laitan tähän joitakin osoitteita, joista ehkä on apua, jos haluat tutustua aihepiiriin.

Updated: 2007-05-30